English Hrvatski  
 

ŽITAK - FINA DALMATA d.o.o.

 

Krapanj

Trg I br. 6

22231 Krapanj

Hrvatska

 

matični broj: 1833383.

 

tel-fax: +385 (0)22 350 950

mobitel: +385 (0)91 561 4 127

 

e-mail: marine sponge

 

kontakt osoba: Divna Gašperov Jurić

 

 

 Kontakt forma

Ime / naziv :

 Adresa:

 Mjesto:

 Država:

 Telefon:

 E-mail:

Poruka: